0
0,00  0 položiek

Žiadne produkty v košíku.

Kategórie produktov

Dusičnan stroncnatý Sr(NO3)2 99%, 50 g

27,85  s DPH

V cene nie je zahrnuté poštovné a balné

Kategória:

Popis

Výstražné symboly:

dráždivé látky
GHS07 - dráždivé látky
oxidačné látky
GHS03 - oxidačné látky
Výstražné upozornenia:

  • H272 - Môže zosilniť požiar; oxidant.
  • H302 - Zdraviu škodlivý pri požití.
  • H315 - Dráždi kožu.
  • H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.
  • H335 - Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
Bezpečnostné upozornenia:

  • P220 - Uchovávajte/skladujte mimo odevov/…/horľavých materiálov.
  • P261 - Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.

Certifikát Internetového obchodu

certifikat
kontakt@ucebnepomockyslovakia.sk

Malachovská 17/A, 974 01 Banská Bystrica, Slovensko
E-mail: kontakt@ucebnepomockyslovakia.sk | Tel.: 048/410 18 88

© 2024 Učebné pomôcky Slovakia. Všetky práva vyhradené.
Designed by pcteam.sk