0
0,00  0 položiek

Žiadne produkty v košíku.

Pyrosiričitan sodný (Disiričitan sodný) Na2S2O5 čistý 98% 1000g

16,90  s DPH

Výstražné symboly:

dráždivé látky
GHS07 - dráždivé látky
korozívne a žieravé látky
GHS05 - korozívne a žieravé látky
Výstražné upozornenia:

  • H302 - Zdraviu škodlivý pri požití.
  • H318 - Spôsobuje vážne poškodenie očí.
Bezpečnostné upozornenia:

  • P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

Popis

Výstražné symboly:

dráždivé látky
GHS07 - dráždivé látky
korozívne a žieravé látky
GHS05 - korozívne a žieravé látky
Výstražné upozornenia:

  • H302 - Zdraviu škodlivý pri požití.
  • H318 - Spôsobuje vážne poškodenie očí.
Bezpečnostné upozornenia:

  • P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

Certifikát Internetového obchodu

certifikat
kontakt@ucebnepomockyslovakia.sk

Malachovská 17/A, 974 01 Banská Bystrica, Slovensko
E-mail: kontakt@ucebnepomockyslovakia.sk | Tel.: 048/410 18 88

© 2024 Učebné pomôcky Slovakia. Všetky práva vyhradené.
Designed by pcteam.sk