0
0,00  0 položiek

Žiadne produkty v košíku.

Kategórie produktov

Xylén, zmes izomérov 1000ml C8H10 čistý 99%

10,99  s DPH

V cene nie je zahrnuté poštovné a balné

Kategória:

Popis

Výstražné symboly:

horľavé látky
GHS02 - horľavé látky
dráždivé látky
GHS07 - dráždivé látky
Výstražné upozornenia:

  • H226 - Horľavá kvapalina a pary.
  • H312 - Škodlivý pri kontakte s pokožkou.
  • H315 - Dráždi kožu.
  • H332 - Škodlivý pri vdýchnutí.
Bezpečnostné upozornenia:

  • P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

Certifikát Internetového obchodu

certifikat
kontakt@ucebnepomockyslovakia.sk

Malachovská 17/A, 974 01 Banská Bystrica, Slovensko
E-mail: kontakt@ucebnepomockyslovakia.sk | Tel.: 048/410 18 88

© 2024 Učebné pomôcky Slovakia. Všetky práva vyhradené.
Designed by pcteam.sk