0
0,00  0 položiek

Žiadne produkty v košíku.

ORP senzor

179,90  s DPH

Senzor oxidačno-redukčného potenciálu (ORP) BT57i meria schopnosť kvapaliny fungovať ako okysličovadlo alebo reduktor. Senzor ORP pozostáva z elektródy a zosilňovača. Elektróda má dve zložky: platinový merací článok, ktorý je ponorený do testovacieho roztoku, v ktorom môže prebiehať redoxná reakcia, a referenčný článok (utesnená, gélom naplnená Ag/AgCl elektróda) ​​obklopená soľným roztokom (chlorid draselný). V závislosti od testovacieho roztoku slúži platinový merací článok ako donor alebo akceptor elektrónov a referenčný článok dodáva konštantné stabilné napätie na porovnanie. Elektróda meria rozdiel napätia medzi platinovou meracou elektródou a napätím referenčného článku s rozsahom merania -450 až +1100 mV. Toto efektívne meria redoxný potenciál vo vzťahu k referenčnej bunke. Hodnoty na kladnej strane tejto stupnice naznačujú, že testovací roztok oxiduje, zatiaľ čo hodnoty na zápornej strane stupnice označujú redukčný testovací roztok.

Redoxné reakcie určujú správanie mnohých chemických procesov v pitnej vode, odpadovej vode a vo vodnom prostredí. Reaktivita, funkčnosť a rozpustnosť živých systémov (častí) sú vo veľkej miere závislé od redoxných podmienok. Hodnoty ORP sa používajú rovnako ako hodnoty pH na určenie kvality vody. Napríklad pri bazénoch, v ktorých je normálna hodnota pH medzi 7,2 a 7,6, sa musí hodnota ORP udržiavať nad 700 mV, aby sa zabili nežiaduce organizmy. Na rozdiel od toho, aby bol život možný, voda v prírodnom prostredí musí mať oveľa nižšiu hodnotu ORP. Normálne sú hodnoty ORP nad 400 mV škodlivé pre formy života vo vodnom, prírodnom prostredí. Senzor ORP možno použiť aj pri redoxných titráciách na stanovenie bodu ekvivalencie.

Senzor ORP je možné pripojiť k analógovým BT vstupom rozhraní CMA.
Poznámka: Senzorový kábel BT - IEEE1394 potrebný na pripojenie senzora k týmto rozhraniam nie je dodávaný so senzorom a je možné ho objednať samostatne (CMA položka: BTsc_1).

Technické špecifikácie snímača ORP sú popísané v

Popis

Senzor oxidačno-redukčného potenciálu (ORP) BT57i meria schopnosť kvapaliny fungovať ako okysličovadlo alebo reduktor. Senzor ORP pozostáva z elektródy a zosilňovača. Elektróda má dve zložky: platinový merací článok, ktorý je ponorený do testovacieho roztoku, v ktorom môže prebiehať redoxná reakcia, a referenčný článok (utesnená, gélom naplnená Ag/AgCl elektróda) ​​obklopená soľným roztokom (chlorid draselný). V závislosti od testovacieho roztoku slúži platinový merací článok ako donor alebo akceptor elektrónov a referenčný článok dodáva konštantné stabilné napätie na porovnanie. Elektróda meria rozdiel napätia medzi platinovou meracou elektródou a napätím referenčného článku s rozsahom merania -450 až +1100 mV. Toto efektívne meria redoxný potenciál vo vzťahu k referenčnej bunke. Hodnoty na kladnej strane tejto stupnice naznačujú, že testovací roztok oxiduje, zatiaľ čo hodnoty na zápornej strane stupnice označujú redukčný testovací roztok.

Redoxné reakcie určujú správanie mnohých chemických procesov v pitnej vode, odpadovej vode a vo vodnom prostredí. Reaktivita, funkčnosť a rozpustnosť živých systémov (častí) sú vo veľkej miere závislé od redoxných podmienok. Hodnoty ORP sa používajú rovnako ako hodnoty pH na určenie kvality vody. Napríklad pri bazénoch, v ktorých je normálna hodnota pH medzi 7,2 a 7,6, sa musí hodnota ORP udržiavať nad 700 mV, aby sa zabili nežiaduce organizmy. Na rozdiel od toho, aby bol život možný, voda v prírodnom prostredí musí mať oveľa nižšiu hodnotu ORP. Normálne sú hodnoty ORP nad 400 mV škodlivé pre formy života vo vodnom, prírodnom prostredí. Senzor ORP možno použiť aj pri redoxných titráciách na stanovenie bodu ekvivalencie.

Senzor ORP je možné pripojiť k analógovým BT vstupom rozhraní CMA.
Poznámka: Senzorový kábel BT - IEEE1394 potrebný na pripojenie senzora k týmto rozhraniam nie je dodávaný so senzorom a je možné ho objednať samostatne (CMA položka: BTsc_1).

Technické špecifikácie snímača ORP sú popísané v

Certifikát Internetového obchodu

certifikat
kontakt@ucebnepomockyslovakia.sk

Malachovská 17/A, 974 01 Banská Bystrica, Slovensko
E-mail: kontakt@ucebnepomockyslovakia.sk | Tel.: 048/410 18 88

© 2024 Učebné pomôcky Slovakia. Všetky práva vyhradené.
Designed by pcteam.sk